Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

The voidt's a dull and cruel pain
That passes the ages unaltered
Her stamp is in my heart
I clearly retain
A blank
The void
The sore in my soul
The mark in my heart
Her acid reign
Her rhythm is in my heart
She inspired in me
An acute sense of treachery

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου